A small body of determined spirits fired by an unquenchable faith in their mission can alter the course of history. 
Mahatma Gandhi

A small body of determined spirits fired by an unquenchable faith in their mission can alter the course of history. Mahatma Gandhi

OM DRC

DRC står for Dokumentations- og Rådgivningscenteret om Racediskrimination. DRC er en selvejende uafhængig institution, der er organiseret som en fond, og som med udgangspunkt i menneskerettighedskonventionerne, arbejder mod racediskrimination. DRC kortlægger racediskrimination og giver råd, vejledning samt juridisk bistand til personer, der har været udsat for racediskrimination, eller som har været vidner hertil.

DRC er en organisation, der med afsæt i konkrete henvendelser og klager arbejder mod racediskrimination og for etnisk ligestilling. Vores dokumentations- og rådgivningsarbejde giver os en enestående mulighed for at videreformidle erfaringer med diskriminerende barrierer, positive foranstaltninger, retspraksis på området og nationale og internationale udviklinger indenfor dette omfattende samfundsområde.

DRC arbejder endvidere med holdningsskabende arbejde gennem konferencer, seminarer, kurser, talks, kulturevents & debatmøder. Vi hjælper og vejleder også studerende og undervisere fra grundskoler, ungdomsuddannelser og universiteter. Hvis du ønsker vejleding af DRC, så kontakt os via mail.

Læs mere om DRC her

OM DRC

DRC står for Dokumentations- og Rådgivningscenteret om Racediskrimination. DRC er en selvejende uafhængig institution, der er organiseret som en fond, og som med udgangspunkt i menneskerettighedskonventionerne, arbejder mod racediskrimination. DRC kortlægger racediskrimination og giver råd, vejledning samt juridisk bistand til personer, der har været udsat for racediskrimination, eller som har været vidner hertil.

DRC er en organisation, der med afsæt i konkrete henvendelser og klager arbejder mod racediskrimination og for etnisk ligestilling. Vores dokumentations- og rådgivningsarbejde giver os en enestående mulighed for at videreformidle erfaringer med diskriminerende barrierer, positive foranstaltninger, retspraksis på området og nationale og internationale udviklinger indenfor dette omfattende samfundsområde.

DRC arbejder endvidere med det holdningsskabende arbejde gennem konferencer, seminarer, kurser & debatmøder. Læse mere her

RÅDGIVNING

Gratis juridisk rådgivning efter aftale.
Henvendelse på e-mail: drc@drcenter.dk
Adresse: Nørre Allé 7, 2 sal / 2200 København N. Se kort
Vi har private samtalerum.
Velkommen!

Læs mere

COUNSELING

Free legal counseling by appointment.
Contact by e-mail: drc@drcenter.dk
Adress: Nørre Allé 7, 2 floor / 2200 Copenhagen N. See map
We have private counseling facilities.
Welcome!
Read more

LOVGIVNING

Straffelovens §266b – også betegnet som racismeparagraffen eller diskriminationsparagraffen. Læs her

Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. Læs her

Lov om behandling af personoplysninger. Læs her

Lov om retshjælp til internationale klageorganer. Læs her

FN’s Konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination. Læs her

 

Ring, skriv eller kig forbi

Dokumentations- og Rådgivningscenteret om Racediskrimination

Nørre Allé 7, 2 sal / 2200 København N.

Telefon: 3536-3850

Mail: drc@drcenter.dk

Adresse

Nørre Allé 7, 2200 København N, Danmark

TAK TIL

oestifterne-logo                        FORSKNINGSFONDEN af 1971  
 logo-1                       kulturministeriet_logo