‘På ulige fodetniske minoritetsbørn som skoleeksempel.’ 
paa-ulige-fod_378119

PISA-undersøgelser har vist det mange gange. Etniske minoritetsbørn klarer sig dårligt i den danske folkeskole. FN’s komité mod racediskrimination, CERD, har kritiseret Danmark for forskelsbehandling af etniske minoritetselever og deres manglende repræsentation i det danske curriculum. På ulige fod viser kultursociolog Christian Horst, at der er sammenhæng mellem disse to forhold.
Samfundets flerkulturalitet er usynlig i folkeskolens centrale styringstekster. Når de etniske minoritetsbørn bliver synlige i teksterne, er det i særpositioner. De etniske danske børn er målestok for den normale elev og sætter rammerne for en almen læringssituation, hvor de etniske minoritetselever er på ulige fod med etniske danske elever. Derfor kan man tale om institutionel og strukturel forskelsbehandling eller diskrimination.
Christian Horst belyser, hvordan universelle værdier som ligestilling og ligebehandling underlægges nationale interesser, der fungerer som et forsvar for en legitimering af forskelsbehandling – i uddannelsessystemet og i samfundet. Det kommer til udtryk i fortolkningskampe om integration, der har afgørende indflydelse på etniske minoritetsbørns vilkår og muligheder i Danmark.

 

Om forfatteren

Christian Horst, mag.art. i kultursociologi, er lektor emeritus ved Afdelingen for Fagdidaktik, DPU, Aarhus Universitet. Han er tidligere leder af forskningsenheden Interkulturelle læringsprocesser og forskningsprojektet Globus, Dannelse og Kulturarv i Globaliserede Samfund. Han har især publiceret i feltet etnisk ligestilling og diskrimination i relation til organisering af undervisning. Han er næstformand i Dokumentations- og Rådgivningscenteret om Racediskrimination, som han var med til at stifte i 1993.

 

Læs pressemeddelelsen fra  Aarhus Universitetsforlag her

Bogen kan købes hos diverse bogforhandlere og online fx her