Den FN’s internationale modersmålsdag blev indstiftet i 1999, og bliver fejret hvert år den 21. februar. Formålet er at fremme sproglig mangfoldighed og flersprogethed i verden. Fokus på modersmål og modersmålsundevisning er vigtig. Modersmålsundervisning en vigtig faktor for generel indlæring, identitetsudvikling, trivsel og følelsen af anerkendelse. Det har utallige undersøgelser vist igen og igen. Derfor er det fortsat afgørende at sætte fokus på, fremme og dyrke modersmålets vigtighed.

Sprogfest
Verdenskulturcentret fejre i samarbejde med Verdens Sirener dagen med en Sprogfest. Kom og lær verdens sprog og hør verdens sange. Syng med på dit eget eller andres sprog og gå på opdagelse i sprog. Arrangementet er gratis. Læs mere her

World graphic