Den 5.12 var DRC repræsenteret som deltagere og oplægholdere ved Institut for Menneskerettigheders specialkursus: Ligebehandling og ikke-diskrimination – Det angår os alle. Kursets formål var at præsentere ligebehandlingsprincipperne og de forskellige former for diskrimination. Kurset fokuserede også på den danske ligebehandlingslovgivning og gav et specifikt indblik i lovgivningen omkring køn, race, etnicitet og handicap.

Advokat Henrik Karl Nielsen repræsenterede DRC med et oplæg om lovgivning på diskriminationsområdet og tog afsæt i konkrete afsluttede cases bl.a. fra egen praksis. Henrik Karl Nielsen er medlem af DRC’s bestyrelse.

(Kurset gentages på IMR den 9.12.16. Kurset er overtegnet).